เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา


สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง


๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

รายนามผู้ลงนามถวายพระพร


     ข้าพระพุทธเจ้า นายปิ่นนเรศ กาศอุดม     ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวทิพวรรณ เทียมแสน     ข้าพระพุทธเจ้า ว่าที่ร.ต.หญิง แคทรียา ผิวงาม     ข้าพระพุทธเจ้า นายจิตรเสน พัดมีเทศ     ข้าพระพุทธเจ้า อำนาจอ่อนสำลี     ข้าพระพุทธเจ้า นายจิตรเสน พัดมีเทศ พร้อมครอบครับ     ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวศิราวัลย์ เหรา     ข้าพระพุทธเจ้า นายณิชพน ใจพรมมา     ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวธัญญพัทธ์ จิตชู     ข้าพระพุทธเจ้า นายอดุลย์ วุฒิจูรีพันธุ์     ข้าพระพุทธเจ้า ชิดชนก อินต๊ะเสาร์     ข้าพระพุทธเจ้า ชิดชนก